Tổng Hợp Sách Học Python – Data Science

Vời kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing, thường xuyên thao tác với công cụ biểu đổ quảng cáo, đòi hỏi tôi có những quyết định trong việc điều chỉnh chiến dịch quảng cáo, tôi nhận thấy những số liệu từ kết quả quảng cáo là điều cực kỳ quan trọng.

Một trong những khái niệm mà chúng ta có thể thường đọc trong các tạp chí/ bài viết trên internet là Data-Driven. Một thuật ngữ còn khá mới ở Việt Nam trong những năm gần đây nhưng thật sự rất hữu ích trong quá trình làm việc thời đợi 4.0 như bây giờ.

Tổng Hợp Sách Học Python - Data Science Phú Digital

Một trong những công cụ phục vụ cho việc này là ngôn ngữ lập trình Python. Tuy đây là ngôn ngữ lập trình, nhưng tôi cũng xin khẳng định đây là ngôn ngữ lập trình bậc cao. Có nghĩa là đây là ngôn ngữ rất dễ học dễ sử dụng do tính trực quan rất cao, nên cho dù bạn là một người mới cũng đừng quá lo lắng.

Từ việc học tập và nghiên cứu về Data Science phục vụ cho công việc số hoá/ trực quan hoá số liệu trong marketing số, tôi có tổng hợp một số sách (English) để học tập và tra cứu khi làm việc với ngôn ngữ lập trình Python cũng như các thư việc Numpy, Pandas, Matplotlib, Seaborn,…

Sách Python

Sách: Learning Python, 5th Edition

Sách: Python Cookbook, Third Edition

Sách: Mastering Python Data Visualization

Sách: Python Data Science Handbook

Sách học thư viện Numpy

Link tải ebook: Numpy

Sách học thư viện Pandas

Link tải ebook: Pandas

Sách học thư viện Matplotlib

Link tài ebook: Matplotlib

Sách học thư viện Seaborn

Link tải ebook: Seaborn

BÀI VIẾT HAY

Kết nối cùng Phú nhé! Phú sẽ chọn lọc những bài viết được lượt xem nhiều nhất chia sẻ đến bạn qua email!

 

Bạn đã đăng ký thành công!