Kiến thức là vô hạn, nhưng sự hiểu biết của con người là có hạn!

làm sao để kiến thức được lan tỏa, giá trị được lưu truyền?

Với mong muốn chia sẻ những lợi ích khi áp dụng công nghệ vào cuộc sống, blog Kỹ Sư Phú ra đời với định hướng rõ ràng là đem sự hiểu biết của mình lan tỏa cho cộng đồng. Thông qua hình thức chia sẻ miễn phí & dịch vụ đào tạo có tính phí.