Hướng Dẫn Sử Dụng Website WordPress

Nội dung bài viết không hướng dẫn bạn cách để tạo một Website trên nền tảng WordPress, Mà thay vào đó bài hướng dẫn giúp bạn biết cách sử dụng website trên nền tảng WordPress một cách thuần thục. Bài viết hướng tới những quản trị viên không chuyên có thể tự đăng bài, viết bài và sử dụng đầy đủ các tính năng có sẵn trên WordPress.

Hướng Dẫn Sử Dụng Website Wordpress Phú Digital
Hướng Dẫn Sử Dụng Website Wordpress
Hướng Dẫn Sử Dụng Website Wordpress Phú Digital
Cách điều chỉnh ngôn ngữ tiếng Việt
Hướng Dẫn Sử Dụng Website Wordpress Phú Digital
Mục Bảng tin

Mục Bảng tin 

Mục Bài viết

Hướng Dẫn Sử Dụng Website Wordpress Phú Digital

Mục Thư viện

Hướng Dẫn Sử Dụng Website Wordpress Phú Digital

Mục Trang

Hướng Dẫn Sử Dụng Website Wordpress Phú Digital

Mục Phản hồi

Hướng Dẫn Sử Dụng Website Wordpress Phú Digital

Mục Giao diện

Hướng Dẫn Sử Dụng Website Wordpress Phú Digital

Mục Plugins

Hướng Dẫn Sử Dụng Website Wordpress Phú Digital

Một Thành viên

Hướng Dẫn Sử Dụng Website Wordpress Phú Digital

Một Công cụ

Hướng Dẫn Sử Dụng Website Wordpress Phú Digital

Mục Cài đặt

Hướng Dẫn Sử Dụng Website Wordpress Phú Digital

5/5 - (3 lượt đánh giá)