Hướng Dẫn Sử Dụng Website WordPress

Nội dung bài viết không hướng dẫn bạn cách để tạo một Website trên nền tảng WordPress, Mà thay vào đó bài hướng dẫn giúp bạn biết cách sử dụng website trên nền tảng WordPress một cách thuần thục. Bài viết hướng tới những quản trị viên không chuyên có thể tự đăng bài, viết bài và sử dụng đầy đủ các tính năng có sẵn trên WordPress.

image 14
Hướng Dẫn Sử Dụng Website Wordpress 13
image 4
Cách điều chỉnh ngôn ngữ tiếng Việt
image 3
Mục Bảng tin

Mục Bảng tin 

Mục Bài viết

image 5

Mục Thư viện

image 6

Mục Trang

image 7

Mục Phản hồi

image 8

Mục Giao diện

image 9

Mục Plugins

image 10

Một Thành viên

image 11

Một Công cụ

image 12

Mục Cài đặt

image 13