Hướng Dẫn Check Port Của Server/Vps

Trong trường hợp chúng ta cần sử dụng máy tính để làm server như khi cài camera, máy chấm công,… hoặc chúng ta cài linux để chạy web php thì việc mở port là việc phải làm đầu tiên.

Mình chia sẻ các bạn cách kiểm tra port đơn giản nhất, có thể kiểm tra những IP từ những chỗ khác rất tiện lợi sau đây.

Truy cập trang web yougetsignal sau đó nhập IP & Port cần check như hình bên dưới. Thông tin hiện thị ở mục your external address đó là IP Public của bạn

Hướng Dẫn Check Port Của Server/Vps Phú Digital
Trang chủ

Ví dụ mình check port 80 ở ip là 113.161.70.144 nếu thông báo hiện như hình bên đưới là port đã mở

Hướng Dẫn Check Port Của Server/Vps Phú Digital
Hình minh họa port đã được mở

Ví dụ mình check port 8080 ở ip là 113.161.70.144 nếu thông báo hiện như hình bên đưới là port chưa mở

Hướng Dẫn Check Port Của Server/Vps Phú Digital
Hình minh họa port chưa được mở

Have fun!

5/5 - (1 lượt đánh giá)