Cài lại website wordpress từ source code

Đây là cách cho những bạn mua lại source code wordpress, mục đích cài lại nội dung nhưng cần thay đổi mật khẩu & tên miền website.

Điều chỉnh mật khẩu trong phpmyadmin

Để chỉnh mật khẩu vào phpmyadmin đến bảng wp_user điều chỉnh dòng pass thành

$P$BN/Ukn4jQ4Xm0YDKT9h/I8YFrNdRZw0

Chú ý không điều chỉnh MD5

Lúc này mật khẩu là admin còn user thì như cột user_nicename.

4.7/5 - (4 lượt đánh giá)