Tăng/giảm kích thước file upload database VPS

Vào lệnh để lấy vị trí file php.ini

php -i | grep “.ini”

Ví dụ đường dẫn là /opt/php/php73/lib thì ta sử dụng lên để vào thư mục lib như sau

cd /opt/php/php73/lib

Sau đó sử dụng lên nano để mở file php.ini

nano php.ini

Cuối cùng tìm đến thư mục max file size để chỉnh lại thôi,

Sau khi chỉ xong sử dụng tổ hợp phím Ctrl + O để lưu lại, sau đó bấm Enter để xác nhận ghi đè lên file. Nhấn tổ hợp Ctrl + X để thoát ra màn hình bên ngoài.

Chúc bạn thành công

5/5 - (5 lượt đánh giá)