Sửa lỗi “error establishing a database connection” khi cài lại wordpress

Hướng dẫn tự sửa lỗi “error establishing a database connection” trong wordpress step by step.

Để sửa lỗi error establishing a database connection bạn có thể tuần tự thực hiện các bước sau đến khi truy cập được website thì dừng lại

Bước 1: Kiểm tra hoạt động của phpmyadmin

Truy cập phpmyadmin xem được không, kiểm tra xem đã có database chưa. Song với đó kiếm tra phiên bản PHP hiện tại, lưu ý với những server cài mặc định phiên bản PHP thấp bạn nên yêu cầu nâng cấp phiên bản PHP mới hơn, khuyên bạn nên dùng từ phiên bản PHP 7 về sau để ổn định với các phiên bản WordPress mới

Bước 2: Kiểm tra kết nối từ file wp-config.php

Kiểm tra tên database, username, password

/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'ten_database' );

/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'user_database' );

/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'matkhau_database' );

Bước 3: Để wordpress tự sửa

Bằng cách thêm dòng code sao vào fiel wp-config.php

define('WP_ALLOW_REPAIR', true);

Sau đó truy cập http://www.yourdomain.com/wp-admin/maint/repair.php tiến hành thao tác theo hướng dẫn tuần tự.

Thông thường đến bước này bạn có thể sửa xong được lỗi này rồi.

Chúc bạn thành công!

5/5 - (1 lượt đánh giá)

BÀI VIẾT HAY

Kết nối cùng Phú nhé! Phú sẽ chọn lọc những bài viết được lượt xem nhiều nhất chia sẻ đến bạn qua email!

 

Bạn đã đăng ký thành công!