Đăng tin BĐS Trên ZaloShop.me

Đầu tiên để đăng tin trên ZaloShop bạn cần truy cập vào địa chỉĐăng tin BĐS Trên ZaloShop.me Phú Digital
Giao diện đăng tin của ZaloShop trên máy tính

Đăng tin BĐS Trên ZaloShop.me Phú Digital
Giao diện Zalo Shop trên mobile
Đăng tin BĐS Trên ZaloShop.me Phú Digital
Giao diện đăng tin trên mobile

Sau khi đã đăng tin thành công, tin đang sẽ ở trạng thái chờ duyệt. Khoảng thời gian này đội ngũ Zalo sẽ hỗ trợ xem xét & phê duyệt tin đăng, nếu tin đăng được duyệt thành công bạn sẽ nhận được thông báo như hình bên dưới

Đăng tin BĐS Trên ZaloShop.me Phú Digital
Mẫu tin rao đã được duyệt thành công
Phú Digital Chúng tôi sẽ chọn lọc gửi cho bạn nội dung Digital Marketing được quan tâm nhiều nhất!
Dismiss
Allow Notifications