Đăng tin BĐS Trên ZaloShop.me

Đầu tiên để đăng tin trên ZaloShop bạn cần truy cập vào địa chỉ

image
Giao diện đăng tin của ZaloShop trên máy tính
image 1
Giao diện Zalo Shop trên mobile
image 2
Giao diện đăng tin trên mobile

Sau khi đã đăng tin thành công, tin đang sẽ ở trạng thái chờ duyệt. Khoảng thời gian này đội ngũ Zalo sẽ hỗ trợ xem xét & phê duyệt tin đăng, nếu tin đăng được duyệt thành công bạn sẽ nhận được thông báo như hình bên dưới

image 3
Mẫu tin rao đã được duyệt thành công