Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi Phú Digital xin thông báo, những chính sách bảo mật được quy định trên website khi truy cập website phudigital.com.

Thông Tin Cookie

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó .

Điền Biểu Mẫu

Với việc điền biểu mẫu (form) trên website, chúng tôi đã lưu địa chỉ IP, trình duyệt của bạn nhầm mục đích phản hồi đúng nội dung bạn cần hỗ trợ.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin bạn cung cấp cho mục đích liên hệ, giới thiệu dịch vụ của chúng tôi mà không mua bán thông tin đó với một bên thứ 3 nào khác.