Tổng hợp tài nguyên thiết kế

Tổng hợp các trang cung cấp tài nguyên thiết kế cho designer

High Resolution Images:

https://www.shutterstock.com/
https://web.500px.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/
https://www.pexels.com/
https://burst.shopify.com/
https://superfamous.com/
https://gratisography.com/
https://jaymantri.com/
https://isorepublic.com/
https://fr.freeimages.com/
https://freerangestock.com/
http://www.freegreatpicture.com/
https://www.lomography.com/photos
https://nos.twnsnd.co/
https://picography.co/
http://cupcake.nilssonlee.se/
https://www.lifeofpix.com/
https://www.stockvault.net/
https://morguefile.com/photos/morguefile/1/pop
https://picjumbo.com/
https://pikwizard.com/
https://www.rawpixel.com/
https://www.reshot.com/
http://youtoart.com/
https://vectorcharacters.net/
https://dryicons.com/
https://www.bloglovin.com/
https://www.wallpaper.com/design
https://www.vecteezy.com/
https://all-free-download.com/free-vectors/
https://www.dreamstime.com/
https://qbrushes.net/
https://www.brusheezy.com/
https://freedesignfile.com/
https://graphicmama.com/
https://www.vectorstock.com/
http://thuviendohoa.vn/
https://www.istockphoto.com/es
https://weheartit.com/
https://www.mockupworld.co/
https://freebiesbug.com/
https://unblast.com/

http://thestocks.im/
https://www.flaticon.com/
https://boxicons.com/
https://lineicons.com/
http://thepatternlibrary.com/
https://texturepalace.com/
https://www.wildtextures.com/
https://www.drawkit.io/
https://isometric.online/


Reference:

https://www.freepik.com/
https://www.behance.net/
https://www.pinterest.com/
https://dribbble.com/
http://huaban.com/
https://idesign.vn/
https://designervn.net/
https://dohoafx.com/

Home

https://envato.com/
https://logopond.com/
https://www.pixeden.com/
https://graphicburger.com/
https://www.sketchappsources.com/
http://lovelypackage.com/
http://lovelystationery.com/
http://bookcoverarchive.com/
https://bpando.org/
https://www.awwwards.com/
https://www.designclever.co.uk/
https://print.pm/
https://inspofinds.com/
http://www.aisleone.net/
https://www.grainedit.com/
https://mindsparklemag.com/
http://www.gooddesignmakesmehappy.com/
https://fontsinuse.com/blog
https://www.underconsideration.com/fpo/
http://www.thisismirador.com/
http://graphicgoogle.com/
https://madebyfolk.com/
https://abduzeedo.com/
https://www.underconsideration.com/artofthemenu/
https://www.underconsideration.com/brandnew/
https://www.shillingtoneducation.com/blog/
https://identitydesigned.com/
https://www.digitalartsonline.co.uk/
http://www.eyemagazine.com/
https://thedieline.com/
https://www.creativereview.co.uk/
https://create.adobe.com/graphic-design.html
https://www.designweek.co.uk/
https://thedsgnblog.com/tagged/graphic-design
https://www.yellowtrace.com.au/category/graphics-illustrations/
https://www.vanschneider.com/blog
http://designmadeinjapan.com/
https://www.creativeboom.com/
https://designcloud.tumblr.com/
https://www.itsnicethat.com/
http://thefoxisblack.com/
http://www.typeroom.eu/
http://ericnyffeler.com/
https://httpster.net/2019/oct/
https://thedesignfiles.net/
https://www.logodesignlove.com/
https://theinspirationgrid.com/
https://www.visuelle.co.uk/
https://eyeondesign.aiga.org/
http://www.baubauhaus.com/
https://womenofgraphicdesign.org/
http://www.ambalaj.se/
https://blog.8faces.com/
http://blog.iso50.com/
https://wrapmagazine.tumblr.com/
https://designtaxi.com/category/Graphic%20Design
https://thisispaper.com/print/
https://absolutist.tumblr.com/
https://designarchives.aiga.org/#/home
https://visuelle.co.uk/
https://www.siteinspire.com/websites
https://www.underconsideration.com/quipsologies/
https://mocoloco.com/
https://www.itsnicethat.com/
http://www.graphic-exchange.com/06photo.htm
https://www.grainedit.com/
https://www.designspiration.com/
http://campsite-studio.com/
https://www.deviantart.com/
https://www.thebestdesigns.com/
http://pitchdesignunion.com/
https://www.beastpieces.com/
https://bench.li/
http://www.designworklife.com/
https://www.designer-daily.com/
http://packaginguqam.blogspot.com/
https://fontsinuse.com/
https://graphicriver.net/
http://friendsoftype.com/
https://specimenism.com/
http://welovetypography.com/
http://www.typeroom.eu/
https://www.typographicposters.com/
https://typography-daily.com/
http://www.typetoken.net/
http://typegoodness.com/
http://www.typeforyou.org/
http://typeverything.com/
https://www.facebook.com/copywriting.vn/?fref=ts
http://hellohappy.org/beautiful-web-type/
http://www.typeconnection.com/step1.php
https://www.swisstype.net/
https://www.weebly.com/
https://www.smugmug.com/
https://carbonmade.com/
https://www.moonfruit.com/
https://www.portfoliobox.net/
https://material.io/resources/resizer/#
https://labs.invisionapp.com/craft
http://www.why.design/
http://flatfile.lubalincenter.com/
https://landor.com/
https://midhttps://mycolor.space/centurymoderndesign.tumblr.com/
https://www.designweek.co.uk/
https://www.tumblr.com/login
https://www.patreon.com
https://www.webdesignerdepot.com/
http://70pixels.com/
http://www.adeevee.com/ads/index_reset/
https://creativemarket.com/

https://digitalsynopsis.com/

https://www.designbold.com/
https://www.canva.com/
https://www.graphicsprings.com/start-your-logo
https://www.befunky.com/create/
http://www.uplevo.com/some-post

https://www.picmonkey.com/

Color:

https://color.adobe.com/vi/create/color-wheel/
https://www.colourlovers.com/
https://www.webdesignrankings.com/resources/lolcolors/
http://khroma.co/
https://colorhunt.co/
http://paletton.com/
http://www.dasplankton.de/ContrastA/
http://www.colorhunter.com/
http://colorschemedesigner.com/csd-3.5/
https://coolors.co/
http://www.flatuicolorpicker.com/
https://brandcolors.net/
https://www.color-hex.com/
https://colourco.de/
https://colorfulgradients.tumblr.com/
https://color.method.ac/
https://color.hailpixel.com/
http://sipapp.io/
https://www.design-seeds.com/

https://www.materialpalette.com/

https://www.dafont.com/
https://font.vietdesigner.net/
https://fonts.google.com/
https://thenorthernblock.co.uk/our-fonts
https://www.1001freefonts.com/
http://www.abstractfonts.com/
https://www.fontfabric.com/
https://www.theleagueofmoveabletype.com/
http://losttype.com/
https://www.fontsquirrel.com/
https://www.fontspring.com/
https://www.myfonts.com/search/is_webfont:true/fonts
https://fonts.adobe.com/
https://www.webtype.com/
https://www.fontspace.com/
https://www.fontfreak.com/
https://fontstruct.com/
http://www.jeffreyschreiber.nl/
http://www.neogrey.com/fonts/
https://www.smashingmagazine.com/category/free-fonts
http://fonts.artill.de/
https://www.typedepot.com/fonts/
http://jovanny.ru/
http://www.glukfonts.pl/fonts.php?l=en
https://www.fontfabric.com/free-fonts/
http://www.losttype.com/browse/
http://tenbytwenty.com/
https://www.theleagueofmoveabletype.com/
https://www.whatfontis.com/
https://www.fonts.com/id/by-sight

BÀI VIẾT HAY

Kết nối cùng Phú nhé! Phú sẽ chọn lọc những bài viết được lượt xem nhiều nhất chia sẻ đến bạn qua email!

 

Bạn đã đăng ký thành công!