CỔNG THANH TOÁN

Phú Digital luôn nổ lực tạo ra một mô hình mang lại sự khác biệt cho khách hàng về khái niệm “thuê ngoài” các dịch vụ digital. Mong muốn đem đến sự tin tưởng & hài lòng tuyệt đối từ khách hàng.

Chủ tài khoản: Phạm Thanh Phú
STK: 0461 000 452 938
Chi nhánh: CN Sóng Thần – Bình Dương

Chủ tài khoản: Phạm Thanh Phú
STK: 0421000475740
Chi nhánh: Bà Chiểu

Chủ tài khoản: Phạm Thanh Phú
STK: 060199815264
Chi nhánh: Bình Triệu

Chủ tài khoản: Phạm Thanh Phú
STK: 6501 0003 0769 56
Chi nhánh: Hòa Phú – Thủ Dầu Một – BD

Chủ tài khoản: Phạm Thanh Phú
STK: 19032 3572 84686
Chi nhánh: Gia Định